Ing. Jiří Pírko

softwarový inženýr, 35 let

Jsem zvyklý se stále něco učit, analyzovat problémy a nacházet jejich efektivní řešení. Spolupracuji v rámci komunity svobodného a open-source softwaru na několika projektech, kde je nutné komunikovat s velkým množstvím lidí věcně a na profesionální úrovni.

Ing. Jan Ropek

dopravní inženýr, 31 let

Prostřednictvím své projekční kanceláře, která se zabývá převážně tvorbou městského prostředí, dennodenně přicházím do styku se zástupci a vedením měst prakticky po celé republice, včetně toho našeho. To mi poskytuje velmi dobrý vhled do toho, co se jinde daří a u nás méně.

Jan Pažin

producent, 40 let

Chtěl bych, aby fungování našeho města bylo co nejvíce transparentní a obyvatelé měli jasnější představu o tom, jak se rozhoduje o rozpočtu, co se kdy bude nakupovat nebo prodávat, a aby měli současně možnost se k tomu svobodně vyjádřit.

Milan Matějka

kavárník, 43 let

Většinu pracovně aktivního života se pohybuji v prostředí, které je spjato s lidmi. Již dávno jsem zjistil, že společnost k životu potřebuji a jsem schopen pro ni pracovat.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

lektor a konzultant projektového řízení, 38 let

Choceň je moje srdeční záležitost. Žiji tu od narození. Vychovávám zde své děti a mimo jiné tu již pět let pořádám závod Orlice Cup.

Bc. Vojtěch Sedláček

dramaturg a produkční, 30 let

Jsem kulturní nadšenec a pro Choceň mám slabost, neboť je odjakživa mým domovem. Přiznám se, že jsem „maloměšťák“, mám rád přírodu a sport. Z tohoto pohledu mi v Chocni nic nechybí. Co mě však znepokojuje, je mrtvolný klid města, kdy člověk nemá kam zajít.

Tomáš Klíma

designér a fotograf, 37 let

Několik let jsem žil a pracoval v Praze, ale když se měla narodit moje dcera, návrat do rodné Chocně byl jasná volba. Nedokážu si představit lepší místo pro výchovu dítěte z několika důvodů: je to pocit většího bezpečí, přítomnost rodiny a přátel a hlavně příroda všude kolem.

Ing. Michal Hašek

webový vývojář, 30 let

V Chocni jsem prožil většinu svého života a vděčím jí za krásné dětství. Po dokončení studia jsem se do našeho města opět vrátil. Kromě znalostí, které mě dnes živí, vděčím studiím i za kritické myšlení a schopnost práce s informacemi. Nyní s odstupem mnoha let pozoruji, že je zde mnoho věcí a oblastí, které by se daly zlepšit.

Ing. Marie Víchová

administrativní pracovnice, na rodičovské dovolené, 33 let

Je řada věcí, které bych ráda podporovala a tím přispěla ke zkvalitnění života v Chocni. Ráda bych se zasadila o to, aby byl lépe využit potenciál, kterým město disponuje. Toho je možné dosáhnout úměrným rozdělením finančních prostředků do jednotlivých oblastí.

Jaroslav Zach

stavební technik, 42 let

Do komunální politiky mě vede idealismus a snaha zlepšit své okolí. Chci využít znalostí a zkušeností, které jsem získal v rámci své profese. Jako stavební dozor se v řadě měst po celém kraji setkávám s místními starosty a místostarosty u jednacího stolu, díky čemuž mám velmi dobrou představu o tom, že jde město řídit i jinak - s vizí, koncepcí, živěji.

JUDr. Barbora Martinková

advokátka, 30 let

Choceň je pro mne místem, kde jsem vyrůstala a strávila zde prvních dvacet let svého života, a je stále domovem. S Chocní jsem v neustálém spojení, pravidelně se účastním místních aktivit a zajímám se o celkové dění našeho města.

Iveta Schejbalová

personální asistentka, 33 let

Nejrůznější kulturní aktivity jsou velmi důležitou součástí života města a v tomto Choceň trochu pokulhává. Chtěla bych se aktivně zapojit a využít svých zkušeností ke zpestření kulturního života v Chocni a ráda bych lidem ukázala, že i naše město může nabídnout kvalitní kulturní zážitky, a to pro všechny generace.

Petr Ludvíček

dělník ve výrobě, 39 let

Jako rodák a celoživotní občan mám Choceň projdutou křížem krážem, tak znám místa, kde by se dalo přidat.

Bc. Anna Jursová

historička, na rodičovské dovolené, 29 let

Choceň pro mě není jenom městem v parku či park ve městě. Je to především můj domov. Jako vystudovaná historička jsem si vědoma krásy našeho města a jsem pro její zachování a rozvoj.

Jiří Hejzlar

projektant staveb, 47 let

Sport a cestování mě provází celý můj dosavadní život. Při cestách za sportem i za poznáním si všímám, jaké možnosti, podmínky a zázemí se dají vytvořit nejen pro sportovní kluby, ale hlavně pro širokou veřejnost. Jaké „drobnosti“ a zvláštnosti se dají využít k propagaci daného místa. Jsem přesvědčen o tom, že Choceň tyto možnosti má!

Kamil Vychytil

revizní technik, 38 let

Choceň mám prostě rád. Jako kluk jsem hrával hokej, když zimní stadion ještě neměl střechu, chodil na škarpu na třešně, jezdil na skejtu u Janderáku. V Chocni je mnoho krásných míst, kam rád chodím se svou rodinou. Chtěl bych se podílet na tom, aby tato místa byla zachována a aby vznikala další.

Tomáš Kratochvíl

technik IT podpory, 43 let

V životě jsem se naučil trpělivosti a také naslouchat druhým - to jsou vlastnosti, které jsem si prohloubil při cestování i v profesním životě. Uvědomil jsem si také, jak je důležitá zpětná vazba pro občana a jak je důležité se občanů nejen ptát, ale také se řídit jejich radami a názory.

Bc. Klára Stratílková

asistentka sládka, 35 let

Choceň pro mne znamená v každém případě domov. Ačkoliv jsem posledních 15 let strávila pracovně buď v Praze, nebo v Brně, vždy jsem se snažila být zde u svých blízkých co nejčastěji. K veřejnému prostoru jsem velmi vnímavá a v Chocni vidím obrovský potenciál ke zlepšení. Město by mělo lákat své občany k životu v něm a ne pouze poskytovat místo pro bydlení.

Ing. Jan Doseděl

vývojář softwaru, 33 let

Choceň je pro mě domovem. Je to místo, kde se cítím být sám sebou. Domov by měl být nejen hezkým místem k žití, ale i místem, které dává prostor a zároveň poskytuje prostředky pro další osobní i společenský rozvoj. Takové místo však nevzniká samo od sebe, je potřeba ho vytvořit. Proto je nezbytné, aby se Choceň živě a pod jasnou vizí neustále rozvíjela.

Tomáš Bartheldy

servisní technik, 40 let

Strávil jsem dlouhou dobu v zahraničí a vždy na mě mělo velký vliv prostředí, ve kterém jsem žil. Proto si dokážu Choceň představit jako mnohem živější a atraktivnější místo, a to v mnoha směrech. Město by mělo daleko více podporovat kulturu, a ne naopak.

Jana Havránková

hoteliérka, 61 let

Není důležité umístit v choceňském parku o jednu lavičku méně nebo více, důležité je, aby na ni usedl nejen důchodce, ale i mladá maminka s kočárkem, která má v Chocni rodinu s jistotou trvalého bydlení, a pro to je potřeba mnohé udělat.