Vážení spoluobčané,

dovolte mi sdílet s Vámi můj osobní pohled na období posledních čtyř let. 

Před minulými volbami jsme jako skupina relativně mladých lidí došli k závěru, že naše město nevzkvétá, tedy alespoň ne z našeho pohledu. Přestali jsme jen přihlížet a rozhodli se něco v našem městě změnit k obrazu svému. 

Tak silný mandát, jaký jsme následně obdrželi ve volbách, čekal málokdo, natož my sami. To, spolu s naší minimální politickou zkušeností a zcela přetrženou kontinuitou ve vedení města, představovalo poněkud nestandardní situaci a zároveň obrovskou výzvu. Přijali jsme ji s velkým respektem, jelikož jsme náhle měli v rukách možnost činit i zcela zásadní rozhodnutí mající vliv na chod města. Odhodlání a energie, s jakou jsme vstupovali do vedení města, však dle mého názoru převážila nad nedostatečnými zkušenostmi a promítla se pozitivně do nejrůznějších oblastí života v našem městě. 

Mnohé věci se nám podařilo zrealizovat, u některých jsme i přes veškerou snahu zvolit to správné řešení prozatím neuspěli. Postupně jsme zjišťovali, že značnou část městské samosprávy představuje kromě realizací vlastních představ i řešení nepředvídatelných problémů či nejrůznějších rutinních činností, které každý nový den v úřadě přináší. Vědomě jsme činili i nepopulární kroky, a to i přesto, že nás tato rozhodnutí mnohdy stála politické body. Možná se nám ne vždy dařilo vyhovět požadavkům jednotlivců, ale můžete si být jisti, že jsme vždy jednali v zájmu města jako celku.

Po celou dobu našeho působení na radnici jsme měli na paměti náš předvolební program, který stále považujeme za veřejný závazek. K dnešnímu dni ho naplňujeme z více než 80 % a máme v plánu svým slibům dostát i v budoucnu.

Nyní, bohatší o několik let zkušeností, víme, do čeho jdeme. Starost o město je totiž ve svém základu práce jako každá jiná. Jen je mnohdy složitější a možná i náročnější, avšak vždy zajímavá a naplňující. Stále nás baví, a to je hlavní důvod, proč máme chuť se našemu městu věnovat i nadále.

S úctou
Jan Ropek
starosta města Choceň