Ing. Jan Ropek

dopravní inženýr, 31 let

Prostřednictvím své projekční kanceláře, která se zabývá převážně tvorbou městského prostředí, dennodenně přicházím do styku se zástupci a vedením měst prakticky po celé republice, včetně toho našeho. To mi poskytuje velmi dobrý vhled do toho, co se jinde daří a u nás méně.

Ing. Jiří Pírko

softwarový inženýr, 35 let

Jsem zvyklý se stále něco učit, analyzovat problémy a nacházet jejich efektivní řešení. Spolupracuji v rámci komunity svobodného a open-source softwaru na několika projektech, kde je nutné komunikovat s velkým množstvím lidí věcně a na profesionální úrovni.

Jiří Hejzlar

projektant staveb, 47 let

Sport a cestování mě provází celý můj dosavadní život. Při cestách za sportem i za poznáním si všímám, jaké možnosti, podmínky a zázemí se dají vytvořit nejen pro sportovní kluby, ale hlavně pro širokou veřejnost. Jaké „drobnosti“ a zvláštnosti se dají využít k propagaci daného místa. Jsem přesvědčen o tom, že Choceň tyto možnosti má!

Milan Matějka

kavárník, 43 let

Většinu pracovně aktivního života se pohybuji v prostředí, které je spjato s lidmi. Již dávno jsem zjistil, že společnost k životu potřebuji a jsem schopen pro ni pracovat.

Ing. Jan Doležal, Ph.D.

lektor a konzultant projektového řízení, 38 let

Choceň je moje srdeční záležitost. Žiji tu od narození. Vychovávám zde své děti a mimo jiné tu již pět let pořádám závod Orlice Cup.

Jan Pažin

producent, 40 let

Chtěl bych, aby fungování našeho města bylo co nejvíce transparentní a obyvatelé měli jasnější představu o tom, jak se rozhoduje o rozpočtu, co se kdy bude nakupovat nebo prodávat, a aby měli současně možnost se k tomu svobodně vyjádřit.

Bc. Vojtěch Sedláček

dramaturg a produkční, 30 let

Jsem kulturní nadšenec a pro Choceň mám slabost, neboť je odjakživa mým domovem. Přiznám se, že jsem „maloměšťák“, mám rád přírodu a sport. Z tohoto pohledu mi v Chocni nic nechybí. Co mě však znepokojuje, je mrtvolný klid města, kdy člověk nemá kam zajít.

Tomáš Klíma

designér a fotograf, 37 let

Několik let jsem žil a pracoval v Praze, ale když se měla narodit moje dcera, návrat do rodné Chocně byl jasná volba. Nedokážu si představit lepší místo pro výchovu dítěte z několika důvodů: je to pocit většího bezpečí, přítomnost rodiny a přátel a hlavně příroda všude kolem.

Ing. Michal Hašek

webový vývojář, 30 let

V Chocni jsem prožil většinu svého života a vděčím jí za krásné dětství. Po dokončení studia jsem se do našeho města opět vrátil. Kromě znalostí, které mě dnes živí, vděčím studiím i za kritické myšlení a schopnost práce s informacemi. Nyní s odstupem mnoha let pozoruji, že je zde mnoho věcí a oblastí, které by se daly zlepšit.

Ing. Marie Víchová

administrativní pracovnice, na rodičovské dovolené, 33 let

Je řada věcí, které bych ráda podporovala a tím přispěla ke zkvalitnění života v Chocni. Ráda bych se zasadila o to, aby byl lépe využit potenciál, kterým město disponuje. Toho je možné dosáhnout úměrným rozdělením finančních prostředků do jednotlivých oblastí.